Kierownictwo

Kierownictwo

PODINSPEKTOR JAN WOJTOWICZ

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W JAROSŁAWIU

Służbę w Policji pełni od 1999 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu,
 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu,
 • od 15.01.2020 r. – Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant"

 

 

NADKOMISARZ TYBERIUSZ ŁABUZ

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWGO POLICJI W JAROSŁAWIU

Służbę w Policji pełni od 1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu,
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu,
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku,
 • Od 01.04.2022 r. - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu,

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

PODINSPEKTOR MAREK HAJDUK

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W JAROSŁAWIU

Służbę w Policji pełni od 1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Ekspert Zespołu do Spraw Operacji Policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
 • Od 18.03.2024 r. - p. o. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu,

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
Powrót na górę strony