Komunikaty

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Data publikacji 16.01.2024

Policjanci informują, że Stowarzyszenie „Nowa Kultura” w Jarosławiu, realizuje zadania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości - „Fundusz Sprawiedliwości” w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym.

Specjaliści w ramach projektu będą:

 •     udostępniać bezpłatną pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu,
 •     udzielać bezpłatnej pomocy prawnej w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
 •     udostępniać bezpłatną psychoterapię, pomoc psychiatryczną lub psychologiczną,
 •     wspierać dopłatami do kosztów ponoszonych przez osoby pokrzywdzone związane z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
 •     wspierać dopłatami do kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania odpowiedniego do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych,
 •     pokrywać koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi, lekarstwami, wyrobami medycznymi, przedmiotami ortopedycznymi itp.,
 •     organizować i finansować szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 •     udostępniać czasowe zakwaterowanie lub udzielać schronienia,
 •     finansować okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 •     finansować koszty związane z dostosowaniem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
 •     finansować przejazdy środkami komunikacji publicznej lub pokrywać koszty transportu związane z uzyskiwaniem świadczeń w ramach projektu,
 •     udostępniać bezpłatna żywność lub bony żywnościowe,
 •     pokrywać koszty związane z zakupem odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 •     finansować koszty zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 •     finansować koszty zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego wraz z opiekunem,
 •     finansować roboty budowlane,
 •     finansować zakup urządzeń lub wyposażenia,
 •     finansować zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 •     udostępniać pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej,
 •     udostępniać pomoc tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika uprawnionym osobom głuchoniemym.

Punkty pomocy, gdzie mogą zgłaszać się osoby pokrzywdzone:

 •     Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym (ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 lok. 309, 37-700 Przemyśl) godziny otwarcia: wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00-15.00; poniedziałek 13:00-20:00; sobota  9:00-14:00, e-mail pomoc.przemysl@gmail.com, tel. 607 244 747
 •     Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ul. 3-go Maja 12, 37-500 Jarosław. Godziny otwarcia: poniedziałek 09:00-14:00, tel. 607 244 740
 •     Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Pl. Mickiewicza 3, 37-200 Przeworsk. Godziny otwarcia: wtorek 14:00-19:00, czwartek 14.00-19.00, tel. 607 244 740
 •     Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ul. Rynek 25/27, 37-600 Lubaczów. Godziny otwarcia: środa 15:00-20.00, piątek 15.00-20.00, tel. 607 254 067

 

Powrót na górę strony