Komunikaty

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Data publikacji 08.08.2023

Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023”, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej i In. podmiotów, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą domową na terenie powiatu jarosławskiego.

Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej i In. podmiotów, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą domową na terenie powiatu jarosławskiego:

•    Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, tel. 16 624 62 85, 16 624 63 27 e-mail: sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl. Udziela porad prawnych, psychologicznych, socjalnych  i rodzinnych.

Poradnictwo socjalne: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
Poradnictwo prawne: czwartki od godz. 15.00
Poradnictwo psychologiczne: poniedziałki od godz. 15.00
Poradnictwo rodzinne: czwartki od godz. 13.00  

    Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Gminy Roźwienica, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, tel. 16 6626710, 606 905 882. Udziela porad , pomocy specjalisty: mediatora, specjalisty Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Specjalisty Niebieskiej linii, pomocy Ofiarom w Rodzinie, Kuratora Sądowego, Psychoterapeuty.

Poradnictwo : raz w miesiącu od godz. 14.00 do 16.00

Placówki na terenie powiatu jarosławskiego udzielające tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach:

1.    Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Ogrzewalnia dla Mężczyzn w Jarosławiu ul. Sanowa 11, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 44 76
2.    Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, Ogrzewalnia dla Kobiet w Jarosławiu ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 35 76

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

•    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, tel. 16 624 62 85, e-mail: sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl.

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową

•    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, tel. 16 624 62 85, 16 624 63 27,  e-mail: sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl.

 

Powrót na górę strony