STRUKTURA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROSŁAWIU

Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu

 

 podinsp. Jan Wojtowicz

 

tel. 47 824 13 01

W sprawach skarg i wniosków Komendant przyjmuje strony w każdy wtorek
w godz. 12.00- 16.00
Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:
jaroslaw@rz.policja.gov.pl

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

 

Sekretariat

Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu

tel. 47 824 13 05
faks. 47 824 13 09

e-mail: jaroslaw@rz.policja.gov.pl

Korespondencja e-mailowa odbierana jest w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30

 


 
 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu

 

nadkom. Tyberiusz Łabuz

 

tel. 47 824 13 02

 


 
 Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu
 

 
podinsp. Marek Hajduk

 

tel. 47 824 13 03


 


 

Oficer Prasowy

Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu

 asp. szt. Anna Długosz

tel.  47 824 13 04
faks  47 824 13 19
 


 

Wydział Kryminalny

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 podkom. Wiesław Łyżeń

tel. 47 824 13 20
tel. Sekretariat  47 824 13 25
faks  47 824 13 29

 


 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 podkom. Dorota Kochanowicz

tel. 47 824 13 35
faks 47 824 14 49

 


 

Wydział Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

podinsp. Janusz Szkoła

tel. 47 824 13 40
tel. Sekretariat : 47 824 14 25
faks 47 824 14 77

 


 

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 kom. Witold Rejent

 tel. 47 824 14 30
tel. Sekretariat 47 824 13 41

 


 

Wydział Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

  podkom. Jarosław Bąk

tel. 47 824 13 50
tel. Sekretariat 47 824 13 54

 


 
Rewir Dzielnicowych

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

  podkom. Marek Kłos

 tel. 47 824 13 42

 

Rewir Dzielnicowych KPP w Jarosławiu obsługuje miasto Jarosław i gminy: Jarosław, Chłopice, Pawłosiów.

 


 

Wydział  Administracyjno - Gospodarczy

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 kom. Iwona Mikłasz

tel.  47 824 13 60
faks 47 824 13 68

 


 

Zespół Bezpieczeństwa Informacji

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

asp. szt. Anna Wańko

tel. Pełnomocnik 47 824 13 63
tel. Kancelaria Tajna 47 824 13 64

 Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Skarg i Wniosków

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

podinsp. Agnieszka Durska

tel. 47 824 14 31
 
 Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

 Robert Sowiński

tel. 47 824 13 87
 
 Posterunek Policji w Wiązownicy

ul. Warszawska 17A

37-522 Wiązownica

Kierownik Posterunku Policji w Wiązownicy

 st. asp. Dariusz Malinowski

tel.  47 824 15 70

Posterunek Policji w Wiązownicy obsługuje gminę Wiązownica.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dyżur całodobowy pełniony jest w KPP w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

Kontakt z dyżurnym jednostki tel. 47 824 13 10,

lub  112.

Kierownik Posterunku Policji w Wiązownicy przyjmuje strony w każdy wtorek w godz. 10:00-14:00

 


 

Komisariat Policji w Pruchniku

ul. Szkolna 10

37-560 Pruchnik

Komendant Komisariatu Policji w Pruchniku

 asp. szt. Wojciech Mikłasz

tel. 47 824 15 55

Komisariat Policji w Pruchniku obsługuje miasto i gminę Pruchnik, gminę Rokietnica i gminę Roźwienica.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dyżur całodobowy pełniony jest w KPP w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

Kontakt z dyżurnym jednostki tel. 47 824 13 10,

lub nr  112.

Komendant Komisariatu Policji w Pruchniku przyjmuje strony w każdy wtorek w godz. 10:00-14:00

 Komisariat Policji w Radymnie

ul. Lwowska 20

37-550 Radymno

Komendant Komisariatu Policji w Radymnie

 kom. Robert Johnson

tel.  47 824 15 25

Komisariat Policji w Radymnie obsługuje miasto i gminę Radymno, gminę Laszki.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dyżur całodobowy pełniony jest w KPP w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

Kontakt z dyżurnym jednostki tel. 47 824 13 10,

lub nr 112.

        Komendant Komisariatu Policji w Radymnie przyjmuje strony w każdy czwartek w godz. 12:00-16:00

Powrót na górę strony